Претоварни рампи

Претоварните рампи, предлагани от ПОРТА ДЕ КРИСТАЛ осигуряват надежден свободен достъп между склада и превозното средство и правят товаро-разтоварния процес по-лесен и удобен благодарение на опростения механизъм на задвижване. Те се отличават с висока степен на обезопасеност и качество и са изработени от висококачествена стомана. Разполагат с електро-хидравлична станция и се предлагат в стандартизирани размери.

Претоварните рампи в ПОРТА ДЕ КРИСТАЛ могат да изравняват както в положителна, така и в отрицателна посока. Особеност при монтажа е, че трябва да има предварително изработен фундамент, тъй като рампите се залагат на етап първоначално планиране на обекта. Претоварните рампи могат да са с различна степен на автоматизация.